Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2012

CỦ TỈA BẰNG TAY.Edible Display 7 by Carving Institute..
Edible Display Piece 11 by Carving Institute.
Garnish Display by Carving Institute.
Thai Fruit Carving by Masala Cha Photography ™.
Thai Fruit Carving by Masala Cha Photography ™.
Edible Display Piece 15 by Carving Institute.


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét